Protégez votre vie
Activez votre imagination
Protégez votre vie
Activez votre imagination

Fermer

Fermer

Notre entrepriseÀ propos de l'entreprise

À propos de l'entreprise

 

 

Firma PROTEKT
została założona w 1989 roku
w centralnym mieście Polski - w Łodzi.

Od początku istnienia naszym celem jest
ochrona ludzi przed upadkiem z wysokości.
 

Produkujemy urządzenia i systemy zapewniające bezpieczeństwo pracy.

Nasz sprzęt stosowany jest w wielu dziedzinach gospodarki, podczas prac wysokościowych, głębokościowych oraz w ratownictwie.

Oferujemy zarówno składniki indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości - szelki bezpieczeństwa, amortyzatory bezpieczeństwa, linki bezpieczeństwa, jak również stałe systemy asekuracyjne.

 

 


Certyfikacja

 

Wszystkie wyroby firmy PROTEKT posiadają europejskie certyfikaty CE.


Produkty ochrony osobistej firmy Protekt przeznaczone do powstrzymania upadku posiadają Certyfikaty Oceny Typu, przeprowadzone przez jednostki notyfikowane.

Ponadto wiele produktów posiada inne orzeczenia przydatności w szczególnych warunkach

  • Stefy zagrożenia wybuchem: Instytut Przemysłu Organicznego
  • Komisja ds. Zagrożeń w Górnictwie
  • Drabiny, drabiny linowe: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  • Wyposażenie Straży Pożarnej: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
  • Surowce tekstylne: Instytut Włókiennictwa

 

 

S'inscrire à la newsletter